Sistemes educatius d’Andorra coexistència de tres sistemes educatius en aquest país + l’Angles (Privat)

Sistemes educatius d’Andorra al fet singular d’una coexistència de tres sistemes educatius en aquest país: l'andorrà, l'espanyol i el francès. I a més ara dues escoles privades en angles.

Sistemes educatius d’Andorra. Es coneixen com a Sistemes educatius d’Andorra al fet singular d’una coexistència de tres sistemes educatius en aquest país: l’andorrà, l’espanyol i el francès. I a més ara dues escoles privades en angles.

Sistemes educatius d’Andorra al fet singular d’una coexistència de tres sistemes educatius en aquest país: l'andorrà, l'espanyol i el francès. I a més ara dues escoles privades en angles.

Així, al costat del sistema propi, l’andorrà, que depèn del tot del Govern d’Andorra i compta amb dotze escoles (les anomenades escoles andorranes) i un centre de formació professional, hi ha el sistema espanyol, amb dues escoles públiques i laiques –que depenen directament del Ministeri d’Educació espanyol–, tres escoles congregacionals i una escola privada, i el sistema francès, amb tretze escoles, que segueixen els programes d’estudi determinats pels ministeris d’Educació espanyol i francès, respectivament.

Els centres públics del sistema educatiu andorrà, a excepció dels destinats a l’ensenyament superior, reben la denominació genèrica d’»Escola Andorrana».

Sistemes educatius d’Andorra al fet singular d’una coexistència de tres sistemes educatius en aquest país: l'andorrà, l'espanyol i el francès. I a més ara dues escoles privades en angles.